Köttsöndag – hur firar ni det?

I dag är det köttsöndagen! Jag älskar ordet kött. Vi som tränar mycket brukar ju säga att vi ”köttar” kilometer. Det är något stenhårt och tufft över det ordet.
Men egentligen har köttsöndagen ganska lite att göra med att kötta kilometer. Det handlar snarare om att förbereda sig inför fastan. Så här ser det på Svenska kyrkans hemsida:

”Redan i tidig kristendom fastade man innan påsk, men då endast tre dagar. Innan fastan påbörjades brukade man frossa i alla de matvaror som man var tvungen att avstå från; kött, ägg, fläsk och ost. Så uppkom till exempel begreppet karneval, som betyder farväl till köttet, carne vale på latin och som ju brukar betyda festligheter och roliga upptåg.
De tre sista dagarna innan Askonsdagen, som inleder fastan, präglades av mat och dryck och fest, vilket har gett upphov till att Fastlagssöndagen kallades köttsöndagen, tätt följda av fläskmåndagen och fettisdagen. Fettisdagen betyder den vita tisdagen och det är då vi äter semlor, som ju också kallas för fettisdagsbullar. Söndagarna var och är fastefria, vilket i praktiken betydde att man fik äta och dricka vad man ville.”