Jag och Johan T

Min gamle vän Johan T Lindwall blir bara smalare och smalare. För femton år sedan kamperade vi ihop i Karlskrona. Det var långt innan han blev hovreporter. Han är snällare än man kan tro. Och tokigare.