Byggdrömmar

Jag drömde att vi byggde ut stugan. Men inte nog med det. Sedan bestämde sig Gunnar för att bygga en carport också. Det var bara det att när den var klar – så var den vänd åt fel håll. Alltså bort från vägen. För att över huvud taget komma in i carporten med bilen så var man tvungen att köra rakt in i gungan först, och sedan backa in.
Jag berättade för Gunnar om drömmen. Han tittade på mig över glasögonen och skrattade.
”Jag anar en viss irritation i den där drömmen.”
”Låt mig uttrycka det så här: Jag är väldigt lättad över att vi inte har en carport.”
”Kör för det, då.”