Fråga barnen hur de har det hemma!

Här är veckans krönika i Kommunalarbetaren. Den börjar så här:

”Var fjärde svensk lever i dag med psykisk ohälsa. Trots det är det många som inte vågar prata om det. Och få vågar se barnen som lever mitt i en familj som mår dåligt.
Som en psykiater sa: ”Vi vet mer om patienternas husdjur än deras barn.”

Vart femte barn lever dessutom i en familj med missbruk och vart sjunde barn utsätts för våld i hemmet. Men det är på sin höjd 1-2 procent av alla dessa barn som får hjälp. ”

Men det finns saker vi kan göra, och inte minst de som jobbar i skolorna. Alla skolsköterskor borde till exempel ha som rutin att fråga alla elever hur de har det hemma, säger skolsköterskan Agneta Tinnfält som forskar kring barn i missbruksfamiljer.

Läs gärna hela och kommentera.