Ge barnen rätt att tala med socialen

Redan för två år sedan lämnade barnskyddsutredningen ett slutbetänkande där de föreslår drygt 40 förändringar för att ge barn och unga bättre skydd och stöd i socialtjänstlagen.
I juni 2011 hade utredningen inte lett till något lagförslag. Jag förstår det inte.
Vad väntar regeringen på?

Samtidigt visar IOGT-NTO:s juniorförbunds årliga undersökning av 290 kommuner att bara 0,9 procent av alla barn i missbruksfamiljer nås av en stödåtgärd. Vissa kommuner stänger till och med ner sin stödverksamhet.
Därför att det inte ”finns något behov” i deras kommun.
Om detta handlar dagens krönika i Metro.
Läs gärna och kommentera.