Warning: Constant WPLANG already defined in /home/granding/flytt.hillevi.nu/wp-config.php on line 69
Alkisbarn – och stolt! – Hillevi Wahl

Alkisbarn – och stolt!

På tisdag föreläser jag i Sigtuna och Uppsala under rubriken ”Alkisbarn – och stolt!”
Det är fortfarande ett nationellt fokus på de utsatta barnen och hur vi alla kan hjälpa dem och få skolorna att våga se dessa barn.
Jag vill gärna förmedla en positiv bild kring hur lite det faktiskt kan behövas för att få en unge på fötter. Och jag vill, med min egen berättelse förklara hur viktigt det är att bli sedd och bekräftad. Och hur ofantligt, underbart mycket de människor betyder som faktiskt vågar se och bekräfta. Vi måste bygga sunda nätverk kring de utsatta barnen, sunda nätverk med vettiga vuxna. Kom och lyssna!

Här är tid och plats:

Sigtuna:
Plats: Forum – Biokällan.
Tid: Klockan 10.00
Arrangör: Sigtuna kommun, socialförvaltningen.
Allmänheten är välkommen.

Uppsala:
Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2
Tid: 18.00
Arrangör: Bilda Öst
Allmänheten är välkommen. Fri entré.