Skolan måste våga se alkisbarnen!

Här är dagens krönika i Metro. En rykande aktuell, om en ny rapport om barn i missbruksmiljö som STAD har låtit göra.
Just nu pågår en nationell kampanj som heter Vart femte barn, och som handlar om just barn som lever i familjer där det finns missbruk eller riskbeteende.
Den nya rapporten visar att det är skrämmande få skolor som ens har en policy om hur man ska göra om man uppmärksammar att något barn på skolan behöver hjälp. Skrämmande få skolsköterskor har också kunskap i ämnet, bara 35 procent hade någon form av vidareutbildning kring barn i missbruksmiljö.
Men studien visar också att de skolor som faktiskt har en handlingsplan, mycket lättare upptäcker dessa utsatta barn.
För om man vet vad man ska göra, vad det finns för stödgrupper i kommunen eller online på nätet – då är det också mycket lättare att våga se dessa barn, och våga lyssna när de berättar.
Läs gärna hela krönikan och kommentera.

Sajter att hitta hjälp och stöd och information och diskussionsunderlag hittar ni bland annat här:
www.drugsmart.se
www.drogfritt.nu
www.bris.se
Rädda barnen
www.umo.se – din ungdomsmottagning på nätet
IOGT-NTO/Junis
Vart femte barn