Trettondagsafton – vad är det?

Förutom en Shakespearepjäs, då alltså. Vad är det vi firar i dag?
Att det är dagen före Trettondagen. Jaha. Men vad är det då?
Vi går till Wikipedia:

”Trettondedag jul eller trettondagen är den trettonde dagen efter julafton, d.v.s. den 6 januari./…/Trettondedag jul är den sista stora helgdagen i det kyrkliga firandet av julen. Den definitiva slutpunkt sätts i Sverige på tjugondedag jul, dvs trettondedagens s.k. oktavdag en vecka senare. Trettondedagens äldsta namn var epifania eller epifaniadagen (”uppenbarelsedagen”), och den blev en kyrklig högtidsdag under 300-talet. I likhet med den äldre österländska kyrkan firar den grekiska kyrkan fortfarande denna dag till minne av Kristi dop. /…/ Denna uppenbarelse representerades av de tre vise männen och därav det äldre namnet tre konungars dag, under vilket den fortfarande firas i till exempel Antillerna och Danmark. Under medeltiden blev dagen i väst helgad uteslutande åt uppenbarelsen vilket den fortfarande är inom den romersk-katolska och lutherska kyrkan, och dagen betraktas där som missionens särskilda dag. De s.k. stjärngossarna framträdde ursprungligen i de dramer och mysteriespel som framfördes på trettondedagen.”

So now you know. Vi firar Kristi dop och stjärngossarna. Typ.

4 kommentarer

Jag har fått en annan version på förklaring: Trettondagen firar vi till minne av den tid då det fortfarande fanns tre vise män…
Maria