Men pappan då?

Mammor som lyssnar på sina barn hjälper dem att lära sig bättre, skriver Alltombarn. Tydligen bygger den här teorin på en amerikansk undersökning.
Men papporna då?
Ska inte papporna lyssna på sina barn?
Jag läser vidare:

”Men även om det bara var mammor som ingick i studien drar forskarna slutsatsen att pappa, farmor eller en annan för barnet känd vuxen går lika bra.”

MEN VARFÖR GÖR MAN EN STUDIE MED BARA MAMMOR DÅ?
Idioter. Hur ska man kunna ta en sådan undersökning på allvar?

2 kommentarer

Jag ser inte problemet med att bara ha med mammorna i undersökningen. Det viktiga var väl ändå hur barnen regerade, eller hur?
Det svåra med forskning är alltid i vilken ända man ska börja. Jag kan tänka mig att de valde att bara ha en kategori vuxen (i detta fall mammorna) med i undersökningen för att minimera alla tänkbara variabler och därmed ge undersökningen mer tyngd. Sedan är det ju inget som hindrar forskarna att gå vidare i sina undersökningar och innefatta alla de andra vuxna (pappor, mor- och farföräldrar, övriga bekanta).
Det skulle vara både kul och intressant men framförallt nödvändigt att gå vidare i denna forskning. Vore det inte intressant om det skulle finnas skillnader mellan mammor och pappor (och även andra vuxna) i hur väl de lyckades få barn att lära sig och vad det nu eventuellt skulle bero på?
Nej, jag ser inget fel i att de bara tog med mammorna i undersökningen. Därför förstår jag inte heller varför man inte skulle kunna ta den på allvar.

Varför skulle du INTE ta en sådan undersökning på allvar??? Utifrån det skäl som du anger verkar det bara korkat och okunnigt att inte ta den på allvar måste jag säga!
Studien tycks vara vetenskapligt utförd och de redovisar hur studiegruppen har sett ut. Inget konstigt i det! Forskning går till så.