Hur hade man kunnat tvinga din mamma till vård?

Fråga: På vilket sätt skulle man kunna behandla människor som din mamma och verkligen tvinga de till behandling?

Svar: Det går inte.