Varför väljer alkisar så dåligt umgänge?

Fråga: Kan anledningen till att din mamma inte blev bättre psykiskt för att hon umgicks mycket med personer som själv mådde dåligt och var på fel väg?

Svar: Ja, så är det ju. Det är så mycket som hör till missbruket, inte bara alkoholen och drogerna. Missbruket för med sig en destruktivitet som skär genom alla lager. Till slut vet man inte var en destruktiv börjar och en annan slutar.