Hur länge var din mamma på barnhemmet?

Fråga: Hur länge var din mamma på barnhemmet?

Svar: Det råder lite delade meningar om det. Men från det att hon var ett år – tills hon blev runt sju.