Knasiga pappor är också pappor

Anna Bäsén har en bra krönika i dag i Expressen. Om att knasiga pappor – och mammor – också är viktiga.
Och som vanligt har Anna bra med fakta på fötterna:

”Just nu lever exempelvis 100 000 svenska barn med en förälder som lider av så allvarliga psykiska besvär att de vårdas inom sluten- eller öppenvården. Om man dessutom räknar in lindrigare psykiska problem, som depression eller lättare personlighetsstörningar, flerdubblas denna grupp.
Hur ett barn klarar uppväxten beror förstås inte bara på en förälder, utan också på hur resten av omgivningen ser ut. Det poängterar Claes Sundelin, professor PMeritus i barnhälsovård, som vigt decennier av sitt liv åt att hjälpa och bedriva forskning om barn som är utsatta på olika sätt.”

Allt apropå Mian Lodalens fina bok ”Dårens dotter”, som jag håller på att läsa just nu. Och jösses flickor, vad Mian är snygg på den här bilden .

1 kommentar