Vi fortsätter att svika barnen

Länsstyrelsen har skrivit en tjock rapport om hur det står till i barnens Sverige.
I det Sverige där det kommer in anmälningar om att barn far illa, från grannar, skolsköterskor eller polisen.
Ofta händer ingenting. Socialtjänsten menar att de inte har tid att göra utredningar. I de fall de gör något handlar det om att de skriver brev till föräldrarna, men får de inget svar händer ingenting mer.
Och i de fallen som det faktiskt till slut görs en utredning kan det ta fyra månader. För ett barn är det en evighet.

Stark kritik riktas också mot att de barn som omhändertas lämnas vind för våg i det nya jour- eller fosterhemmet. Inte heller här görs tillräckligt med uppföljningar.
I min korta analys i Metro i dag skriver jag:

”De här barnen blir dubbelt svikna. Först av sina föräldrar, och sedan av resten av vuxenvärlden. Jag undrar om de någonsin ska våga lita på någon igen.”

Läs gärna hela rapporten på länsstyrelsens hemsida.