Monica om aborter

”Var finns alla dessa tidningsartiklar över mammor som ångrar sig sitt beslut att behålla barnet? Varför finns de inte representerade i media? För vi vet ju att de finns. Alla som jobbar med barn kommer i kontakt med dessa mammor som faktiskt valde fel en gång i tiden. Varför uttalar de sig inte? För abortmotståndarna säger ju att det är oerhört viktigt att få rätt information. Varför är alltså informationen ensidig i media?”
Svar: Ja, det är ett dilemma. Den skammen är kanske ännu större. Men vi har alla mött dem. Mammorna som inte kan ta hand om sina barn. Kanske ett annat krönikeämne. Papporna kan ju alltid sticka…