Bantning gör dig korkad

200 000 svenskar bantar nästan jämt, skriver Anna Bäsén i Expressen. Inte så mycket för att må bättre, utan för att jaga den perfekta kroppen. De flesta är såklart kvinnor. Och vad gör det med oss?

”Forskningen visar att kvinnor som bantar får sämre minne och koncentrationsförmåga. De blir så besatta av bantning att de blir psykiskt blockerade, mindre fokuserade och kreativa. Det påverkar förstås hur kvinnorna presterar på jobbet.”

Det är det där jag tycker är allra sorgligast med all bantning. Att vi kvinnor lägger ner så mycket kraft och energi på det när vi kunde skriva böcker eller bli företagsledare i stället.

”Strävan efter den perfekta kroppen kan faktiskt göra dig olyckligare. Det anser Bengt Brülde, lyckoforskare och docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.
”Perfektionism, vare sig det gäller kroppen, hemmet eller partnern, är av ondo för välbefinnandet. Målsättningarna är för höga, det perfekta är ouppnåeligt och att man riskerar att misslyckas därför gång på gång.”

Däremot är det bra att röra på sig. Det gör en lycklig.

Andra bloggar om