Träning för själens skull

Missa för guds skull inte Idag-sidans nya serie i SvD: Träning för själen. I första avsnittet har Maria Carling träffat Andreas som blev frisk från sin depression tack vare löpningen. Rubriken är också mycket riktigt ”Löpningen blev hans lyckopiller”.
Varför är då träning så bra för psykisk hälsa?
Idag-sidan berättar om en stor amerikansk studie med 16000 människor som pågått under 12 år – som visade att varje extra minut som deltagaren orkade på löpbandet gav fem procents lägre risk att insjukna i depression. Och här är några av anledningarna:

1. Hjärnan påverkas positivt. Bland annat ökar tillverkningen av proteinämnet BDNF (Brain-derived neurotrophic factor). Man har sett att halten av BDNF är låg hos personer med depression, fetma, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes 2 och demens.
Man blir dessutom mer motståndskraftig mot stress.
Fysisk aktivitet ökar halten av noradrenalin, serotonin och dopamin, ämnen som hjälper oss mobilisera energi i pressade situationer och påverkar humör, uppmärksamhet, motivation och vakenhet.
Endorfinhalterna öker, de kroppsegna morfinerna, som ger känslor av välbehag, lust och lycka. (Jag säger ju det!)
Fysisk aktivitet stimulerar också till positiva tankar och känslor.
2. Kroppen påverkas positivt. Musklerna slappnar av os bryter en negativ spiral om man har tendens att spänna sig på grund av stress eller ångest.
Aktiviteten blir en avledande manöver – ”det är svårt att ha full panik på en spinningcykel eller på en löprunda”, skriver SvD. (Jag älskar den formuleringen!). Ångestreaktioner kan mattas av och kroppen får en chans att lära om.
Bättre hjärt- och lungfunktion tycks ha en länk till den psykiska hälsan. Depression och hjärtproblem är nära sammanlänkade.
3. Beteendet påverkas positivt. Träning ger ökat tilltro att klara saker, ökat självförtroende och förmåga till självkontroll.
Beteendet förändras på ett sätt som bryter passivitet och isolering.
Träning minskar risken för att återinsjukna i depression.

Som sagt. Nu läser vi Svenskans Idag-serie Träning för själen, varje dag den här veckan och blir lite klokare och lite lyckligare. Eller hur!

3 kommentarer

Helt rätt! Igår kväll var jag med på ett pass Bodypump och därefter spinning på nJoy i Västerås. Det är så sköönt och ger energi!

Helt rätt! Igår kväll var jag med på ett pass Bodypump och därefter spinning på nJoy i Västerås. Det är så sköönt och ger energi!