Seminarium om barn i utsatta livssituationer

VallentunaVALLENTUNA: Tisdag 1 november anordnas ett seminarium i Mathiasgården om hur vi kan se, bemöta och stötta barn som lever i familjer med olika sociala problem.
Inledningsvis föreläser Hillevi Wahl, journalist och författare, kring sina egna erfarenheter av missbruk och utsatthet – och vad alla vuxna kan göra för att hjälpa de barn som behöver stöd. Efter föreläsningen finns tid för reflektioner och samtal i mindre grupper.
Seminariet riktar sig till medarbetare inom kommunen som möter barn och unga i sin verksamhet. Inbjudan vänder sig också till andra interna och externa samverkanspartners såsom föreningar, ideella organisationer, psykiatrin och primärvården. Även intresserade politiker är välkomna att delta.
Anmälan till seminariet skickas till sofia.linder@vallentuna.se
Läs mer hos Stockholms Läns Nykterhetsförbund.

[googleMap name=”Mathiasgården” width=”625″ height=”300″ directions_to=”false”]Kyrkvägen 4, Vallentuna[/googleMap]