Överväldigande gensvar efter dyslexikrönika

metrodyslexi.pngEfter min krönika i Metro om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter så har jag fullkomligt överväldigats av responsen. Från norr till söder har föräldrar, lärare, rektorer, forskare och överläkare tackat och bett om mer information om Rydaholmsmetoden, eller ”undret i Markaryd” som Martin Ingvar, läkaren och professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet, kallar metoden.
Låt mig med en gång säga att de bästa svaren på alla era frågor finns i hans bok ”En liten bok om dyslexi” (Natur & Kultur). Så här beskrivs boken:

”Varje gång vi läser något sker ett litet mirakel. Sinnescellerna i ögat registrerar tecknen. Bilden av tecken omformas till elektriska impulser som skickas vidare till hjärnan. Ett system av nervceller skapar sedan mening i virrvarret av streck i boken eller tidningen.
För de flesta går teckentydningen automatiskt, men alla har inte samma medfödda förmåga att lära sig läsa och skriva texter. Hos en del beror det på dyslexi som betyder just ”svårighet med orden” på grekiska. Många som har det här hindret får inte rätt hjälp. De har stora kunskapsluckor när de slutar skolan och får med sig ett dåligt självförtroende genom livet.

Den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar har länge varit djupt engagerad i ämnet. I den här boken tar han ett helhetsgrepp på problemet från hjärnans funktion till ett samhällsperspektiv.”

Boken och cd-skivan finns att låna på biblioteken, men jag skulle rekommendera er att köpa boken, för man vill återkomma till den gång på gång, kolla siffror och metoder och vetenskapliga fakta.

9789127117389 200 en liten bok om dyslexi kartonnage

Självklart får inte allting plats i en krönika i Metro, jag kunde bara redogöra för mina egna upplevelser och en superkort sammanfattning av det som Martin Ingvar pekar på. Och det är i korthet:

* Tidig upptäckt är oerhört viktig. Allra senast i ettan eller tvåan. Helst redan i förskoleklass.
* Tidig insats, gärna med Rydaholmsmetoden, är av avgörande betydelse. Att hålla på att vänta och hoppas att saker ska lösa sig själv funkar inte. Det är totalt kontraproduktivt.
* Det ska vara lätt, roligt och eleven ska känna en stolthet.

Jag har fått många frågor om min son har utretts ordentligt för dyslexi. Många hänger upp sig på den absoluta diagnosen. Jag tror det är förödande. Utredningar tar en himla tid. Och frågan är varför man bara vill ta tag i de värsta fallen, när de små svårigheterna kan bli enormt stora längre fram, utan hjälp. Så här jobbar vår skola:

* Alla barn får göra diagnostiska prov en eller två gånger om året. Då upptäcks det direkt om barnet inte har den läshastighet som det bör ha i sin årskurs.
* Upptäcks lässvårigheter går stora larmet och Rydaholmsmetoden sätts OMEDELBART in. Man väntar inte på en diagnos.

Fördelen med detta är att:
* Alla elever som har läs- och skrivsvårigheter, oavsett diagnos, får snabbt tillgång till metoden. De flesta kommer ikapp på 6-10 veckor.
* Hela skolan blir involverad och engagerad. En huvudansvarig pedagog utbildar sina kollegor. Engagerad fritidspersonal är med och läser en-mot-en med eleven under den halvtimme i veckan som de får denna VIP-behandling. Alla är med och jublar åt framstegen – och hur lätt det är att åstadkomma denna mirakulösa upphämtning.
* Barnen känner sig utvalda – inte utpekade. Det är en stor skillnad.
* Man klarar snabbt av alla ”lättare fall” och kan spara det stora artilleriet till den fem procent som har en svårare form av dyslexi och behöver långvarigt stöd och hjälp.

Här kan du läsa mer om Martin Ingvars bok – och köpa den.

Här kan du läsa min krönika i Metro.

Här kan du läsa mer om Rydaholmsmetoden.

Ur Martin Ingvars stundtals ganska roliga bok:

Bild 6

1 kommentar

Jag håller helt med dig i det du skrivit i ovanstående. Jätteviktigt att hjälpa alla och bra att det blir mer tid för de som behöver många timmars stöd.

Materialet är väldigt bra!

Hälsningar
Christine Bodén