Drömmen om det goda

Min krönika i Metro härom dagen – om de känsliga barnen som vi måste vara lite extra försiktiga med, och visa att det finns andra sätt än att bedöva sig när livet blir jobbigt – har väckt många positiva reaktioner.
Många, många känner igen sig och sina barn.
Andra vill visa att de jobbar precis så med dessa barn, för de har insett samma sak.

En rörelse som heter Drömmen om det goda tycks vara riktigt genomtänkt:

”Drömmen om det goda är en freds- och hälsopedagogik och ett nätverksprojekt som utvecklats inom föreningen Dream of the Good.

Projektet vänder sig i första hand till skolledare, lärare, fritidsledare och förskolepersonal, för att genom dem nå ut med lugn- och ro metoder till elever i alla åldrar. Arbetet sker i samarbete med The Peace Appeal Foundation för utvecklingen av en kreativ världsomspännande fredsfostran.

Visionen är att skapa trygga barn och ungdomar med god självkänsla och förmåga till närvaro, barn som upplever samhörighet.”

Läs mer här.