Det här tecknet betyder: Och nu jäklar i hoppet får ni hålla klaffen och sitta ner i bänkarna.