Rebecka skriver viktigt blogginlägg!

Nu måste ni läsa en annan blogg.
Ni måste läsa Rebeckas senaste inlägg på Skriet från kärnfamiljen.
Om så kallade Starka kvinnor.
Så här börjar det:

”Nyligen tra?ffade jag en kvinna som bera?ttade om sitt destruktiva fo?rha?llande till sin man som hon levt ihop med i o?ver 20 a?r. Kvinnan ifra?ga a?r en mycket karismatisk och energirik kvinna.

Hon bera?ttade hur mannen straffade henne med tystnad, kra?nkte henne, nedva?rderade henne, styrde med sitt da?liga humo?r, kritiserade henne, la?t henne ta hand om vardagen…

Hon avslutar med att sa?ga na?got jag ho?rt sa? mycket pa? sista tiden: ”Vilken tur a?nda? att det a?r JAG som lever med honom. JAG som a?r sa? stark, jag som kan hantera honom, jag som inte la?ter mig kuvas, jag som va?gar sa?ga ifra?n… Ta?nk om det var lilla Greta fra?n Sveg som levde ihop med min man, en sa?n kvinna skulle ju totalt kna?ckas.”

Men vad är det för dravel, egentligen? Det handlar om ett förljuget sätt att se på oss själva och andra kvinnor. Vem är stark? Vad är svaghet? Egentligen?
Läs hela Rebeckas inlägg och kommentera och diskutera. Det här är viktigt.
Marsch, pannkaka!