Heja alla närvarande pappor!

Dagens glada nyhet: Antalet närvarande pappor har ökat markant.
Men Gunnar är skeptisk:
”Från 24 föräldralediga dagar till 34. Det är ju ingenting. Med den här takten kommer det inte att vara okej förrän 2050.”
Det är ju det jag säger.
Min man är mer jämställd än jag.

1 kommentar

En sak man ofta glömmer i såna här rapporter är dessutom att det är antalet uttagna dagar som räknas, inte det faktiska antalet dagar man är hemma. Alltså är det troligen mer snett eftersom man första året kan ta ut färre antal dagar utan att det påverkar sgi:n. Däremot när papporna oftast är hemma är då barnet har fyllt 1 år och då tar man säkerligen ut minst 5 dagar per vecka.
Så hos oss som delat enligt kalendern 50-50 så ser det i statistiken ut som om pappan varit hemma mer…