Sedan kommer en ost flygande…

”Ibland är pojkarna så hjälpsamma och fantastiska att man vill ge dem någon slags belöning…”, sa Gunnar.
”…men sedan kommer det en ost flygande…”