0,75 procents ränta!

Ja, det har de. Ett trettiotal chefer på Riksbanken, skriver DN. Vice riksbankschefen har 1,25 procents ränta.
Och ja. Jag är upprörd. Det är lördag morgon och jag möts av detta i morgontidningen. Grrrrrrrrrrrrrrrrr!