Elliot är en klojn!

Clowner utan gränser sålde röda näsor. Farmor köpte en till Elliot, som gjorde stor succé bland de andra barnen.
”Jag är en klojn!” deklarerade han glatt för en begeistrad beundrarinna.