Fisk på fem bokstäver?

Movitz kämpar med ett korsord. Han funderar och funderar och funderar. Fisk på fem bokstäver. Vad kan det vara? Det går minuter. Han biter på pennan.
Och sen kommer det:
”Rå lax!”