Frukostseminarium på tisdag!

NewImage
NewImage

Jag är med och deltar i en diskussion kring utsatta barn, under rubriken ”Våga fråga, våga lyssna, våga agera!”
Kom och lyssna, för det här är viktigt!
Tid: 08.00-10.00
Plats: Saturnus Konferens, lokal Bellman, Hornsgatan 15 i Stockholm.
Seminarierna är kostnadsfria. Anmälan till anmalan@can.se senast 7 februari. (Men det kanske går att knö in några till, om ni skyndar er!)
För er som inte har möjlighet att ta er till Stockholm, så kommer seminariet att filmas och webbsändas!