5,18!

Mail man blir glad av:

”Hej Hillevi!

Vi vill med detta brev tacka dig för din medverkan som talare på konferensen Socionomdagarna 2011 som gick av stapeln den 11-12 oktober.

Vi har gått igenom de utvärderingar som lämnats in och gensvaren är mycket positiva. Deltagarna har betygssatt föreläsningarna enligt en skala där
6=utmärkt, 5=mycket bra, 4=bra, 3=godkänt 2=mindre bra och 1=dåligt.

Din föreläsning fick betyget 5,18

Vi tycker konferensen var mycket bra och tror att deltagarna fann den inspirerande och lärorik. Vi är säkra på att de fick en hel del kunskap som kommer att hjälpa dem i sitt praktiska arbete i framtiden.

Ännu en gång, tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning
Malin Melin Carlsson
Project Coordinator
IBC Euroforum”