Den bästa utsikt jag vet – trädtopparna!

Trädtoppar betyder vila och återhämtning. Och lycka.