Warning: Constant WPLANG already defined in /home/granding/flytt.hillevi.nu/wp-config.php on line 69
Kunskap och mjuka värden går hand i hand – Hillevi Wahl

Kunskap och mjuka värden går hand i hand

Charlotte Lindblad bloggar om skolan, apropå min krönika i Metro i tisdags. Hon har också hittat flera goda exempel på skolor som fungerar alldeles utmärkt:

”För att debatten om den svenska skolan ska kunna leda framåt tror jag att det är väldigt viktigt att vi inte glömmer bort att mycket skolverksamhet funkar utmärkt. Man behöver alltså inte gå så långt bort för att hitta de goda exempel som kan stå som förebild för de skolor som behöver utvecklas. Senast i helgen fick jag i olika sammanhang höra mycket positiva ord om två av kommunens skolor (Nyvångsskolan och Annelundsskolan i detta fall) från föräldrar, som båda beskrev just en sådan verksamhet som Hillevi har sett. Så ser det ut i Kävlinge, och sannolikt är det på samma sätt i de flesta andra kommuner.

Om man lyfter blicken lite och tittar på de kommuner som utmärkt sig som goda skolkommuner på ett mer övergripande plan så finns också en rad gemensamma nämnare. SKL har, och det har jag nämnt tidigare på på bloggen, tagit fram en rapport där man har studerat ett antal av de mest framgångsrika skolkommunerna. Genom att arbeta aktivt de olika områden som identifierats som framgångsfaktorer, och genom att studera de goda exempel som finns nära oss, tror jag att man har allra bäst förutsättningar att säkerställa en god skola för alla barn. ”

Intressant! Jag ska säkert återkomma om den rapporten.
Nytt för i år är att rapporten redovisar indikatorer från Folkhälsoinstitutet för barns och ungdomars psykiska hälsa. Det handlar om nöjdhet med sig själv, att tycka om att gå i skolan, att bry sig om andra och mobbning.

”Kunskap och mjuka värden går hand i hand. Lyckas man bra och får utmaningar så trivs man bättre. Och med ett positivt bemötande från skolpersonal och tydliga gränser, till exempel mot mobbning, kan det bli lättare att ta sig an skolarbetet, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.
SKL-rapporten går att ladda ner här.