Movitz funderar över könsroller

Movitz: ”Mamma, när Lykke blir stor ska hon bli en mamma – eller en hungerflicka.”