Bra och tydlig skolledning betyder allt

Jeez har en bra poäng med tydlig ledning, apropå sunskolor:

”Det finns ju alltid för- och nackdelar med det stora och det lilla. Med Finlandsfärjan och jollen. I ett mindre sammanhang – särskilt föräldrakooperativ – kan det ju pckså finnas en övertro på vad man kan/bör lägga sig i och det är ibladn lite för lätt att kantra… om man nu ska leka med bilden. Det jag menar är att oavsett behövs tydlig ledning och kloka människor som får utrymme att göra ett gott arbete – då tror jag att det kan bli bra också. Vare sig det är kommmunlat eller privat.
Hälsningar Jeez”

Svar: Ja ibland kan jag tycka att det är föräldrarna själva som är ”Finlandsfärjan” – om man låter dem vara det. Det går aldrig att vara alla föräldrar till lags. Och det är inte heller meningen. Det är fel ände att börja i.
Börja med barnen. Skolan är till för barnen i första hand. Och den ska vara så fin och välskött att föräldrarna är djupt avundsjuka för att de inte får gå där själv.

1 kommentar

*harkel* man kan korrläsa sina kommentarer innan man skickar in dem, men det är inte lika roligt då! (apropå en del stavfel som jag skyller på att vissa fingrar är snabbare än andra)
.-= jeez´s last blog ..Vad tycker du? =-.