Låt Rosengård blomstra!

En gång för länge sedan bodde jag med min mamma på Rosengård. Det var ingen mysig tid. Ändå tror jag att det är långt värre där i dag. Med nedgångna hus som knappt är beboeliga. Med kravaller. Med ilska och sorg.
Därför blir jag så glad över den nya facebook-gruppen ”Låt Rosengård blomstra!”
Ja, hellre det än att skicka in kravallpoliser och insatsstyrkor.
Låt Rosengård gro och frodas och sätta färg på hela samhället. Det finns så mycket tappad kraft där. Så många frön som aldrig får växa upp och bli det de hade kunnat bli. Till nytta och glädje för oss alla.

2 kommentarer

Tack Hillevi för att du skriver om vår grupp ”Låt Rosengård Blomstra” och att du valt att bli medlem.
Vi sår ett frö tillsammans och hoppas på riklig skörd!

Varmaste hälsningar Annica Malmlöf