Norska abortresor – en bluff?

De norska abortresorna som det skrivits om kan vara en bluff. En planterad historia av Ja till livet-anhängare.
Åtminstone tvivlar många läkare på uppgifterna, enligt DN.

”–?Jag vet inte var uppgifterna kommer ifrån eller om det är politik bakom, men jag har varit verksam som gynekolog i trettio år och har följt hundratusentals graviditeter. Endast vid två tillfällen har kvinnor uppgett att de velat göra abort för att barnet haft fel kön, och en av kvinnorna var från Pakistan, säger Lil Valentin, professor och chef för ultraljudsavdelningen på Mas i Malmö.
–?Enligt min uppfattning är det extremt sällsynt att någon avbryter en graviditet av det skälet. Dessutom förstår jag inte hur sjukhuspersonalen skulle kunna känna till anledningen till att någon vill göra abort före artonde veckan.
Både på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus delar man samma erfarenhet. Vid en rundfrågning som DN gjort säger man att det handlar om högst ett fall under en tioårsperiod vid bägge klinikerna.”

Man ska med andra ord inte tro på allt som tidningarna skriver – eller Göran Hägglund säger.