Skicka världen på kurs hos Lyxfällan

Här är dagens kolumn i Metro. Apropå bankkriser och bristen på respekt för pengar.