Malmö för dummies

Apropå Malmö. Ni har väl koll på Ilmarrrr och andra fubbikar?
Annars har Sydsvenskan en fin liten Malmö för dummies.