Jättelyft med betygstest

På DN Debatt skriver i dag ett gäng kommunalpolitiker i Haninge om hur betygsliknande kunskapskontroller på lågstadiet har gett eleverna ett jättelyft. På bara ett år har andelen godkända i matte i t ex Brandbergens skola ökat från 29 till 95,8 procent!
Ja, det var väl det jag visste.
Och jag gillar hur väl de uttrycker sig i debattartikeln:

”Frågan blir då om det skulle vara skadligt att ställa nioåriga elever inför en sådan uppgift? Vi tror inte det. Tvärtom. Det vore skadligt att inte ställa den. Om eleven klarat den, så är allt gott och väl. Om eleven inte klarat den, så får skolan anledning att vidta åtgärder. Om många elever inte klarat uppgiften får rektor eller förvaltning eller politiker anledning att göra något. Om ingen kunskapskontroll genomförts, så hade det kanske hänt att ingen hade gjort någonting!

Vi följer två viktiga principer – skolans ansvar för resultaten och öppenheten kring dessa. Vi betraktar elevernas resultat som en effekt av skolans och lärarnas insatser. Det betyder att när vi mäter elevernas kunskapsutveckling, så mäter vi egentligen skolans och lärarnas förmåga att ge eleverna de kunskaper som eleverna har rätt till. Skolans resultat får inte vara den enskilde lärarens egendom.”

Heja Haninge!

1 kommentar

Jag blev väldigt glad när jag läste debattartikeln.
Det är så här det ska jobbas i skolan; tydliga mål för lärare och elever.
Tänk vilken skillnad i kommunfullmäktige att diskutera resultat istället för nedskärningar.
Hoppas tankesättet sprider sig till fler kommuner.