Kurt om skolan

”Ja det är bra, det finns ju ingen anledning att de som skall stå och vända hamburgare eller jobba med hushållsnära tjänster skall gå i gymnasium. För den stora massan som skall jobba i servicesektorn räcker det med 6-årig skola, så att de lär sig läsa korta meddelanden, och enklare matematik.
hälsningar Kurt”.

Svar: Nej du, Kurt. Ingen har snackat om sexårig utbildning. Målet måste vara att alla elever går ut nian med godkänt i princip alla ämnen. Fixar man det inte direkt ska man få extra stöd, gå i sommarskola eller gå om ett år. Egentligen är det självklart. Vad är det för mening med att ha en nioårig grundskola när ungarna inte ens når upp till en lägstanivå i de flesta ämnen?
Och återigen, jag tror inte det är barnens fel att det har blivit så här. Det är vuxenvärldens fel. Vi har inte sett ungarnas potential. Vi har över huvud taget inte sett dem, så enkelt är det. Så in med mer resurser i skolan. Fler lärare. Fler extraresurser, både till dem som halkar efter och de som ligger långt före. Fler skolsköterskor och kuratorer och skolvärdinnor. Fler vuxna över huvud taget, bättre läromaterial och en rejäl dos entusiasm. Så enkelt och självklart är det.