Vecka sex till åtta är pyton

”Vecka sex och sju och åtta kan man lika gärna hoppa över tycker jag.”
(Katerina Janouch mådde så illa att hon var tvungen att kliva ur bilen och kräkas.)