Dagens gammelfarfar

Sten blev härom veckan gammelfafar. Hans spontana kommentar var:
”Att jag blivit gammelfarfar är begripligt. Men att pågajäveln blitt
farfar, det är ofattbart!”
(Sten Fristedt i Malmö, gammal kompis till barnets morfar – i salig åminnelse)