Medveten: Bloggfemman v46

Medveten: Bloggfemman v46: ”Här har vi en av de, enligt mitt tycke, roligaste bloggar som finns i Sverige idag.”