Gårdsförsäljning ökar ungdomsfylleri, kvinnomisshandel och döda i trafiken

Gårdsförsäljning kan tyckas som en harmlös liten bisyssla för glesbygden. Men om man tänker en aning längre, så inser man att det faktiskt är fullkomligt livsfarligt.
Forskningen och internationella erfarenheter är tydliga: att öppna upp för kommersiell detaljhandel med alkoholdrycker skulle leda till ökad alkoholkonsumtion. Det, i sin tur, skulle leda till mer ungdomsfylleri, ökad kvinnomisshandel, fler alkoholrelaterade sjukdomar, ökad sjukfrånvaro, fler döda i trafiken och andra sociala, rättsliga och medicinska problem.
Därför har jag skrivit under ett upprop tillsammans med andra namnkunniga debattörer på Svenska Dagbladets Brännpunktssida, under rubriken ”Gårdsförsäljninngen måste bort från dagordningen”.
Klicka här för att läsa hela debattartikeln.

Debatt svd