Välkomna på föreläsning!

Kyrka inbjudan

I april föreläser jag i Trollbäckens kyra i Tyresö. Ni är alla varmt välkomna!