Movitz funderar

När vi läser Elliotboken på kvällen lyssnar Movitz lika spänt som första gången han hörde den.
”Mamma, jag hoppas verkligen att Elliots bok blir populär så den blir en film sen!”