Hjärnkoll: Var en bra vän!

I dag, 10 oktober, är det Internationella Världsdagen för Psykisk Hälsa. Som stolt ambassadör för kampanjen Hjärnkoll, så har jag både suttit i TV4:s Nyhetsmorgon och pratat om varför det är så viktigt att få bort fördomarna kring vad psykisk ohälsa är – och hur viktigt det är att vi själva och andra ser hela människan, inte bara sjukdomen.

Hjärnkolls hemsida finns det en mängd länkar och informationsfilmer, tips på hur man kan engagera sig eller boka en ambassadör, plus lite råd om hur man som vän eller anhörig kan förhålla sig till någon som mår dåligt:

”Nästan alla känner någon som har problem med sin psykiska hälsa. Ofta känner vi oss osäkra på vad vi ska göra när vi har människor i vår närhet som mår psykiskt dåligt.

Här är elva råd som kan vara till nytta när du vill vara en bra vän:

1. Fråga! Visa att du bryr dig och att du har tid för honom eller henne.

2. Lyssna utan att ge råd. Om personen som mår dåligt vill prata om sina problem är det viktigt att du tar dig tid att lyssna. Försök att vara helt närvarande. Undvik att prata om dina egna problem och känslor. Öppna frågor gör det lättare för personen att berätta. Ge din syn på saken, men undvik att ge råd. Låt personen finna sina egna svar.

3. Uppskatta personen. Ge beröm och berätta allt det positiva du ser hos personen.

4. Visa att du finns – håll kontakten. Ofta kan det kännas svårt för den som mår psykiskt dåligt att prata om sina känslor. Visa att du finns till hands när och om han eller hon önskar att prata.

5. Ha tålamod. Undvik att be personen att ta sig samman, rycka upp sig, eller skärpa sig. Känslorna och tankarna kan verka irrationella för dig, men för henne eller honom är de äkta och verkliga.

6. Säg att du gärna hjälper till. Det är inte lätt att ta hjälp när man mår dåligt. Att svara på frågan ”får jag hjälpa dig” blir oftast svårt. Träng dig på istället och visa att du finns till hands.

7. Var positiv och ingjut hopp. Berätta att de allra flesta av de som mår psykiskt dåligt återhämtar sig. Det finns ingen grund till att tro att de psykiska problemen kommer att vara för alltid.

8. Gör roliga saker. Uppmuntra till att göra roliga saker. Det ger den som mår psykiskt dåligt möjligheten att tänka på något annat. Om personen säger nej, bjud in igen.

9. Hjälp till att bena ut problemen. När man mår psykiskt dåligt är det lätt att se alla problem hopa sig. Hjälp din vän genom att fokusera på ett problem i taget.

10. Uppmuntra att ta professionell hjälp. Exempelvis kan hon eller han ta kontakt med sin läkare på vårdcentralen eller annan läkare inom den psykiatriska vården. Du kan också själv ta kontakt för att få vidare råd om hur du bäst kan hjälpa.

11. Ta hand om dig själv. Det är lätt att känna sig oumbärlig. Kom ihåg att personen som mår psykiskt dåligt har ett ansvar för sig själv. Om du upplever att du som närstående eller anhörig får det svårt sök då själv stöd och hjälp.”