Är förtvivlade unga kvinnor vår tids ”häxor”?

Dagens krönika i Metro handlar om en enastående människa, Ramona Karlsson, som lades fast i bälte 80 gånger på tio månader inom psykvården när hon var 23 år. För att hon var så förtvivlad att hon skadade sig själv. Men någon psykolog fick hon inte prata med. Hon har fått kämpa själv för att få den hjälp hon behövde. I dag är hon en av de friskaste, klokaste människor jag vet, med ett starkt engagemang för att hjälpa andra utsatta unga kvinnor.
Ett utdrag ur krönikan:

”Förra året användes tvångsåtgärder som bältesläggning, isolering och tvångsinjektioner över 9 000 gånger inom den slutna vården. I verkligheten kan den siffran vara dubbelt så hög, eftersom endast hälften av landstingen faktiskt har rapporterat in statistik till Socialstyrelsen. Unga kvinnor är den grupp som spänns fast mest.

Varför är vården så rädd för unga kvinnor och deras förtvivlan? Har de blivit vår tids ”besatta häxor” som samhället måste skyddas ifrån? Något skumt är det i alla fall med denna märkliga snabbhet med bältesläggandet.”

Läs gärna hela krönikan och kommentera.

1 kommentar