Handgripligt bistånd är hans nya liv

Vill ni veta mer om Percy Barnevik och organisationen Hand in hand, så är den här DN-artikeln alldeles utmärkt.
Bara faktarutan är värd ett besök på sidan:

SÅ MYCKET KOSTAR DET FÖR HAND IN HAND ATT…
• lära en kvinna läsa: 100 kr.
• yrkesutbilda en kvinna i exempelvis sömnad eller vävnad: 100 kr.
• ge en grundläggande utbildning för att starta företag: 100 kr.
• starta ett medelstort företag med 10–50 anställda: 17.500 kr.
• avskaffa barnarbete i 1.000 byar: 3,5 miljoner kr.
• under ett år driva en skola med 30 före detta barnarbetare som förbereds för skolsystemet: 28.000 kr.
• starta och driva ett med borgar cent rum med IT-kiosk i ett år: 14.000 kr.
• finansiera 500 sjukvårdscentrer för totalt 100.000 personer: 3,5 mkr.
• sköta sophantering och återvinning i fyrtio byar: 5,6 mkr.
• skapa en modellby – utan barnarbete, med bättre statlig skola, utan undernärda barn, hundra vuxna som lär sig läsa, mikrokrediter, affärsutbildning som leder till hundra småföretag och två medelstora företag, medborgarcentrum med IT-utbildning för 250 personer, sophantering och kompost: 175.000 kr.

Bistånd kostar inte mycket. Det svåra är att se till att pengarna kommer dit de bäst behövs. Hand in hand visar att det går.