Barn är inga hundar!

Lars H Gustafsson är lika förbaskad som jag på nannykurser där barn ska dresseras som hundar:

”I den debatt som förs om fostran har jag hört företrädare för inlärningspsykologiska tänkesätt jämföra barnuppfostran med valpkurser. Det gör mig skamlöst upprörd! Jag har större delen av mitt liv haft hund, och jag tycker valpkurser är viktiga för alla nya hundägare. Men det finns en grundläggande skillnad mellan en valp och ett barn. En valp är en hund och kommer att förbli det. Och en hund måste alltid underordnas sin husse och matte, om den ska kunna vistas bland människor. Men ett barn är redan en människa md grundläggande mänskliga rättigheter, en människa som snart ska bli vuxen och lära sig ta ett vuxet ansvar för sig själv, sina medmänniskor – och sina barn.
För att det ska bli möjligt krävs en fostran grundad på dialog och ömsesidig respekt.”

Hear, hear. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv.

1 kommentar

Jag tror att den uppfattningen faktiskt börjar sprida sig, som en motreaktion till föräldrautbildningar och nannyprogram. För en vecka sedan hade jag en krönika på samma tema i VLT. Vi publicerar inte krönikor på nätet, tyvärr. Men jag mejlar dig.