Varför droppar kvinnor?

Nu kan jag inte hålla mig längre. Varför droppar somliga kvinnor på offentliga toalettringar?
Att män har haft svårt att bedöma avståndet har varit känt länge.
Lösningen, har man sagt, skulle vara att alla män sitter ner.
Men kvinnor.
Hur svårt kan det vara att bedöma avståndet där?
Och alla sitter väl ner?
Eller?

1 kommentar